Tháng: 06

Kể về thầy cô giáo lớp em
T5, 06 / 2019 4:19 sáng
Kể về thầy cô giáo lớp em 1. Cô Bùi Thị Ngọc Bích – GVCN lớp 3A2 Cô Bích là cô giáo chủ nhiệm lớp ba của em. Cô có một khuôn mặt nhân hậu, toát lên v[...]