Bài 19 – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống


Bài 19 – Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Hướng dẫn

I. TÌM HIỂU BÀI NGHỊ LUẬN VỀ MỘT SỰ VỆC HIỆN TƯỢNG, ĐỜI SỐNG

a) Trong văn bản Bệnh lề mề, tác giả bàn luận về một hiện tượng thường thấy trong đời sống: bệnh lề mề coi thường giờ giấc.

Những biểu hiện của hiện tượng đó là sai hẹn, đi chậm, đi trễ, không coi trọng giờ giác. Tác giả đưa ra sự đổì lập: những người đi họp chậm nhưng khi ra sân bay, lên tàu hỏa, đi xem hát… kịch lại không đi chậm chút nào.

b) Tác giả chỉ rõ nguyên nhân tạo ra thói lề mề: thiếu tự trọng, thiếu tôn trọng người khác, chỉ biết quý của mình coi thường của người khác, thiếu trách nhiệm, coi thường việc chung.

c) Bệnh lề mề có là làm phiền mọi người, làm mát thời gian, làm nảy sinh cách đối phó.

Tác giả nêu rõ tai họa của bệnh lề mề: gây hại cho (đi họp chậm, nhiều vấn đề bàn thiếu thâu đáo vì thiếu thì giờ).

d) Lời văn của bài viết ngắn gọn, chặt chẽ, bố cục mạch lạc. Đầu tiên là nêu hiện tượng, tiếp đó nguyên nhân và tác hại, cuối cùng nêu giải pháp khắc phục.

Ghi nhớ:• Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về các sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chè hay có vấn đề đáng .

• Yêu cầu nội dung của kiểu bài nghị luận này là phải nêu rõ được sự việc, hiện tượng có ván đề; phân tích mặt sai, mặt đúng, mặt lợi, mặt hại của nó; chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến nhận định của người viết.

Về hình thức, bài viết phải có bố cục mạch lạc; có luận điểm rõ ràng, luận cứ xác thực, phép lập luận phù hợp; lời văn chính xác, sống động.

II. LUYỆN TẬP

Một số sự đáng biểu dương của các bạn:

>> Xem thêm:  Bài 22 - Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

– Ham học hỏi, vượt khó tiến lên trong .

– Hiếu thuận trong

– Đoàn kết thân ái với bạn bè trong

– Đúng hẹn, giữ lời hứa với mọi người

– Đi học đúng giờ, không ỷ.lại, quay cóp…

Mai Thu

Bài viết liên quan