Dự thi quý III/2018

MS277 – Viết cho tuổi học trò
T5, 07 / 2018 4:25 chiều
Đề bài: Viết cho tuổi học trò Bài làm Bốn năm dưới mái trường Trung học cơ sở, bốn năm vùi mà[...]
MS273 – Suy nghĩ về câu chuyện Phấn son
T3, 07 / 2018 10:54 chiều
Đề bài: Phấn son Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm. Tháng rồi,mẹ vào thăm, mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh” Cuối tháng, lãnh lương[...]
MS272 – Nghị luận về điểm tựa
T2, 07 / 2018 11:02 sáng
Đề bài: Nghị luận về điểm tựa Bài làm Hãy sống và yêu thật đơn giản, đơn giản như dòng sông xanh xanh, bàng bạc. Đừng mãi nhìn cuộc đời quá phức tạp, [...]