Bài văn hay lớp 4

Tả con mèo tam thể
T6, 02 / 2018 8:31 sáng
Tả con mèo tam thể Hướng dẫn Mỗi con vật đều có một “tài năng” riêng. Con chó thì giữ nh&[...]
Miêu tả chiếc cặp sách của em
T6, 02 / 2018 8:31 sáng
Miêu tả chiếc cặp sách của em Hướng dẫn a)Mở bài: Chiếc cặp của em (hay của bạn em)? Em có nó hoặc nhì[...]
Tả cây dừa lớp 4
T4, 01 / 2018 9:38 chiều
Đề bài: Em hãy tả cây dừa lớp 4 Tả cây dừa lớp 4– Bài làm 1 Cây dừa là loại câ[...]