Bài văn hay lớp 7

Soạn bài đại từ
T6, 02 / 2018 8:43 sáng
Soạn bài đại từ Hướng dẫn I.Thế nào là đại từ? HS đọc VD trong SGK, tr. 54, 55 và trả lời các câu [...]
Soạn bài Sông núi nước Nam
T6, 02 / 2018 8:43 sáng
Soạn bài Sông núi nước Nam Hướng dẫn Câu hỏi 1: Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thể thơ thất ngôn [...]
Soạn bài từ Hán Việt
T6, 02 / 2018 8:43 sáng
Soạn bài từ Hán Việt Hướng dẫn I.ĐƠN VỊ CẤU TẠO TỪ HÁN VIỆT Đọc bài thơ Sông núi nước Nam và[...]