Bài văn hay lớp 7

Tả buổi sáng ở phố em.
T7, 02 / 2018 3:15 sáng
Tả buổi sáng ở phố em.Hướng dẫnTrời vừa tang tảng sáng, chiếc đồng hồ ré lên kiên nhẫn đánh thức giấ[...]