Bài văn hay lớp 7

MS473 – Tả khung cảnh Hà Nội vào mùa xuân
T2, 08 / 2019 8:51 chiều
MS473 – Tả khung cảnh Hà Nội vào mùa xuân Bài làm Từ nơi xa xôi quên xưa em đã hẹn thề tặng anh một bài ca mới trái tim em vời vợi nhớ thương em[...]
MS389 – Cảm nghĩ của em về tình bạn
T2, 08 / 2019 5:59 chiều
MS389 – Cảm nghĩ của em về tình bạn Bài làm Con người, đặt bản thân là trung tâm, luôn có rất nhiều mối quan hệ xoay quanh. Có những người, nhữn[...]