Bài văn hay

Tổng hợp bài văn hay thuộc chương trình học Ngữ văn các cấp, chia sẻ bài văn mẫu ấn tượng, bài làm của học sinh giỏi Văn đạt điểm số cao trong các kỳ thi.

Có nhận xét cho rằng: “Hịch tướng sĩ thể hiện lòng yêu nước nồng...

Có nhận xét cho rằng: “Hịch tướng sĩ thể hiện lòng yêu nước nồng nàn của Trần Quốc Tuấn”. Em hãy làm sáng tỏ...

Kể lại kỉ niệm đáng nhớ về người thân trong gia đình (ba, mẹ,...

Kể lại kỉ niệm đáng nhớ về người thân trong gia đình (ba, mẹ, ông, bà...) Hướng dẫn Trong cuộc đời của mỗi con người, ai...

Dàn ý tưởng tượng mình bị mắc lỗi và bị biến thành con mèo...

Dàn ý tưởng tượng mình bị mắc lỗi và bị biến thành con mèo trong 3 ngày Hướng dẫn Mở bài: Nguyên nhân em bị biến thành...

Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo Hướng dẫn I. LÍ THUYẾT VỀ VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO 1. Điểm...

Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 10 HK II

Soạn bài ôn tập phần tiếng việt lớp 10 HK II Hướng dẫn A- GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI, BÀI TẬP Câu hỏi 1- Hoạt động...

Soạn bài Đánh nhau với cối xay gió

Soạn bài đánh nhau với cối xay gió Hướng dẫn I.Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Xác định ba phần của đoạn trích theo trật tự...

Phân tích ý nghĩa điển hình của nhân vật Chí Phèo.

Phân tích ý nghĩa điển hình của nhân vật Chí Phèo.Hướng dẫn 1. Mở bài - Là nhà văn sáng tác theo trường phái hiện thực,...

Phân tích văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục

Phân tích văn bản Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục Hướng dẫn 1.Lời chỉ dẫn sân khấu dài chia lớp kịch này thành hai cảnh rõ rệt:...