Cảm nghĩ về ngày Sinh nhật Bác Hồ


Cảm nghĩ về ngày Sinh nhật Bác Hồ

Bài làm

Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Người đã lãnh đạo nhân dân ta làm cuộc Cách mạng tháng Tám, lập lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tiếp đó lại lãnh đạo hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mĩ giành thắng lợi. Bên cạnh đó người còn là nhà văn, nhà thơ. Văn thơ là một phương tiện để Bác tuyên truyền, vận động quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Bác Hồ luôn dùng ngòi bút sắc bén đa dạng, rất tài hoa của mình để viết lên bao tác phẩm bất hủ với nhiều thể loại từ báo chí, thơ văn, chính luận….Bác được UNESCO phong danh hiệu “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn”. Nhiều năm qua, Bác Hồ chính là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ, nghệ sĩ trong và ngoài nước. Hầu hết các tác phẩm viết về Bác đều có sức sống lâu bên cùng năm tháng.

Chúng em may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, chiến tranh đã đẩy lùi về quá khứ. Qua những bài văn, bài báo, những thước phim tư liệu nói về Bác, chúng em càng thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức lối sống của Người. Chúng em luôn thầm hứa phải ra sức học tập, rèn luyện sức khỏe, trí tuệ, trau dồi đạo đức cách mạng để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài viết liên quan