Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá, hãy giải thích vì sao văn học Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới?


Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá, hãy giải thích vì sao Việt Nam từ 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới?

Hướng dẫn

hết . Các vấn đề hậu chiến nảy sinh: nạn nhân , hoàn cảnh kinh tế chưa phục hồi..

– Đất nước chuyển sang nền kinh tếthị trường: xã hội thay đổi ; góc nhìn đối với và nghệ thuật (cái nhìn của nhà văn không đơn giản, một chiều như trước mà đa diện, linh hoạt và góc cạnh hơn…).

– Tiếp xúc rộng rãi với văn hoá thế giới.

– Nhu cầu bạn đọc phóng phú và đa dạng hơn trước.

– Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều đổi mới trong quan điểm chỉ đạo văn học nghệ thuật.

Đất nước bước vào công cuộc đổi mới thúc đấy nền văn hoá cũng phải đổi mới phù hợp với nguyện vọng của nhà văn và người đọc cũng như quy luật phát triển khách quan của nền văn học.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  MS511 - Phân tích bài thơ Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu

Bài viết liên quan