Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính


Chính tả Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Hướng dẫn

Câu 1: Nhớ – viết bài “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” (3 khổ thơ cuối).

Gợi ý: Học thuộc lòng bài thơ, viết lại 3 khổ thơ cuối bằng cách nhớ lại, rồi viết đúng từng câu chữ và các dấu câu có trong bài. Viết xong đôi chiếu lại với văn bẳn, tự chấm điểm.

Câu 2: Chọn các tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 87).

Gợi ý: Em chọn các tiếng sau:

a/ “Ở lục địa… sa mạc… xen kẽ”

b/ “Đáy biển… thung lũng…”

>> Xem thêm:  Kể một câu chuyện em đã được nghe, được đọc ca ngợi cái đẹp cái hay, phản ảnh cuộc đấu tranh giữa cái đẹp với cải xấu, cái thiện với cái ác

Bài viết liên quan