Chính tả Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp


Chính đẻ của chiếc lốp

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài: “Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp” (SGK TV4 tập 1 trang 14)

Gợi ý: Luyện viết một hai lần bằng hình thức bạn đọc em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2:Điền vào chỗ trống trong đoạn thơ và thành ngữ đã cho:

a)ch hay tr?

b)uôt hay uôc?

Gợi ý: Em điền như sau:

a)ch hay tr:

Chuyền trong vòm lá

Chim có gì vui

Mà nghe ríu rít

Như trẻ reo cười

b)Uôt hay uôc

-Cày sâu cuốc bẩm

-Mang dây buộc mình

-Thuốc hay tay đảm

-Chuột gặm chân mèo

Câu 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 15)

a)Tiếng có âm tr hoặc ch?

Gợi ý: Đãng trí bác học

………… Đảng trí…………… chẳng thấy…………… xuất trình………….

b)Vần uôt hoặc uôc

Vị thuốc quý

………….. thuốc bổ…………… cuộc đi bộ…………. bắt buộc ngài…………………

>> Xem thêm:  Hãy tưởng tượng nghe thấy cuộc cãi vả và dàn xếp của xe đạp, xe máy, xe ô tô

Bài viết liên quan