Chính tả Chuyện cố tích về loài Người


Chính tả Chuyện cố tích về loài Người

Hướng dẫn

Câu 1: Nhớ – viết bài “Chuyện cổ Tích về loài người” (từ “Mắt trẻ con sáng lắm)… Hình tròn là trái đất!”).

Gợi ý: Học thuộc đoạn thơ đã cho. Nhớ và viết lại đúng từng câu, chữ trong văn bản và các dấu câu có trong đoạn thơ. Tự kiểm tra bằng cách đối chiếu với văn bản, rồi tự chữa lỗi chính tả.

Câu 2:

a)Điền vào chỗ trống khổ thơ đã cho (SGK TV4 tập 2, trang 22): “r, d hay gì”.

Gợi ý: Em điền như sau:

Mưa giăng trên đồng

Uốn mềm ngọn lúa

Hoa xoan theo gió

Rải tím mặt đường

b)Đặt trẽn chữ in nghiêng dấu “hỏi hay ngã* (SGK TV4, tập 2 trang 23).

Gợi ý: Em đặt dấu hỏi hay dấu ngã như sau:

“Mỗi cánh giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

Câu 3: Chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 43)

Gợi ý: Em đọc đoạn văn, xác định đúng tiếng thích hợp cần phải chọn, đúng ý, hợp nghĩa với từng câu văn, đoạn văn.

Em chọn như sau:

CÂY MAI TỨ QUÝ

………….. dáng thanh ………….. thu dần ………….. một điểm………….. rắn chắc. ………….. vàng thẫm………….. cánh dài ………….. rực rỡ………….. cần mẫn …………..

>> Xem thêm:  Tả cây phượng

Bài viết liên quan