Chính tả Đường đi Sa Pa


Chính tả Đường đi Sa Pa

Hướng dẫn

Câu 1: Nhớ – viết bài “Đường đi Sa Pa” (từ hôm sau…. đến hết).

Gợi ý: Học thuộc lòng đoạn văn, viết đúng từng câu, từng chữ và cả dấu câu có trong đoạn văn.

Câu 2: Tìm những tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trông đã cho.

Gợi ý: Dựa vào mẫu đã gợi ý, em ghép âm đầu với các vần để tạo nên tiếng có nghĩa.

1.a. r: – ra vào, ra lệnh, ra mắt, rà soát, rơm rạ, rã rời, đói rã.

-rong biển, rong chơi, đi rong, (bầy) ròng ròng

-nhà rồng, con rồng, rỗng, rộng, (bò) rống…

-rửa, rữa, rựa, rứa…

b.d:- da, da thuộc, giả dạ, da dẻ

-(cây) dong riềng, dòng chảy, dòng nước, dòng thác, dòng xoáy, dong dỏng

-(cơn) dông

-dưa, dừa, dứa

c.gi:- gia, gia đình, gia vị, gia giảm, tham gia, gia nhập, già,

già cả, giá, (cái) giá đỡ, giá bát, giá cả, giả, giả dối, giã giò, giã gạo, giã từ.

-giong buồm, gióng trống mở cờ, giọng, giọng nói

-giống nòi, cây giống, thóc giống, nòi giống

-giữa, giữa chừng…

2.v:- va, và, vá, vạ, vã, (cây) vả…

-vong, vòng, võng…

-vồng, vổng…

-vừa, vữa, vựa…

“d và gi” kết hợp với các vần đã cho như (1) đã làm

>> Xem thêm:  Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích.

Bài viết liên quan