Chính tả Khuất phục tên cướp biển


Chính tả Khuất phục tên cướp biển

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài “Khuất phục tên cướp biển” (từ cơn tức giận… như con thú dữ nhốt chuồng).

Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, chữa những chữ viết sai, viết lại cho đúng.

Câu 2:

a.Tìm những tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp với mỗi ô trông trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 68).

b.Điền vào chỗ trống “ên hay ênh” vào các câu thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 68).

Gợi ý: Em điền như sau:

a.“……… không gian ……… bao giờ…………. dãi dầu………….. đứng gió………….. rõ ràng…………….. khu rừng……"

b.- "… Mênh mông… lênh đênh… triều lên… mới lên chín mười”.

-"… lênh khênh… ngã kềnh”.

>> Xem thêm:  Soạn bài Những công dân ưu tú

Bài viết liên quan