Chính tả Kim tự tháp Ai Cập


Chính tả Kim tự tháp Ai Cập

Hướng dẫn

Câu 1:Nghe – Viết bài “Kim tự tháp Ai Cập”

Gợi ý: Luyện viết vài lần: Em viết bạn đọc và ngược lại rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 6)

Gợi ý: Em chọn các chữ viết đúng sau:

….. sinh vật………. Họ biết……. Họ còn biết……..

Sáng tác…….. tuyệt mĩ………. xứng đáng………….

Câu 3: Xếp các từ ngữ sau đây thành hai nhóm (Từ ngữ viết đúng chính tả, từ ngữ viết sai chính tả)

Gợi ý:

a) Nhóm từ ngữ viết đúng:

-Sáng sủa, sản sinh, sinh động, thời tiết, công việc, chiết cành.

b) Nhóm từ ngữ viết sai chính tả:

-Sắp sếp, thân thiếc, tiụh sảo, bổ xung, nhiệc tình, mải miếc.

>> Xem thêm:  Chính tả Nghe lời chim nói

Bài viết liên quan