Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố – Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc


Chính tả: Nghe – viết: Âm thanh thành phố – Phân biệt ui/uôi, d/gi/r, ăt/ăc

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: ÂM THANH THÀNH PHỐ (trích)

– Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả.

Những chữ viết hoa trong bài chính tả: Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, , Bét-tô-ven.

2. Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi:

– 5 từ có vần ui: cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.

– 5 từ có vần uôi: xuôi, suối, chuôi dao, đuôi, muỗi.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau:

– Có những nét gần như nhau -> giống

– Phần còn lại của sau khi gặt -> rạ

– Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác -> dạy

b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau:

– Ngược với phương Nam -> Bắc

– Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay -> ngắt

– Trái với rỗng -> đặc

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Đất quý, đất yêu

Bài viết liên quan