Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/inh


Chính tả: Nghe – viết: Buổi học thể dục – Viết tên người nước ngoài – Phân biệt s/x, in/inh

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Buổi học thể dục (trích)

2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc:

– Tên các bạn : Đê-rốt-xi, Cô-rét-ti, Xtác-đi, Ga-rô-nê, Nen-li

3. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

nhảy xa, nhảy sào, sới vật

b) in hay inh?

điền kinh, truyền tin, thể dục thể hình

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Hãy kể về một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy cô giáo buồn

Bài viết liên quan