Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông – Phân biệt tr/ch, at/ac


Chính tả: Nghe – viết: Cảnh đẹp non sông – Phân biệt tr/ch, at/ac

Hướng dẫn

Chính tả

1. Nghe – Viết: CẢNH ĐẸP NON SÔNG (trích)

– Tìm các tên riêng trong bài chính tả.

Trả lời: Trong bài chính tả có các tên riêng như: (xứ) Nghệ, Hải Vân, (hòn núi) Hồng, (vịnh) Hàn, (sông) Nhà Bè, (tỉnh) Gia Định, (tỉnh) Đồng Nai, (vùng) Đồng Tháp Mười, Tháp Mười.

– Nhận xét về cách trình bày các câu ca dao.

Trả lời: Bài ca dao 6 cặp câu lục bát và hai câu cuối mỗi câu bảy chữ.

Khi trình bày thơ lục bát người ta thường viết câu 6 chữ cách lề hai ô li, câu 8 chữ cách lề 1 ô li. Dòng 7 chữ viết cách lề 1 ô li.

2. Tìm các từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau:

– Loại cây có quả kết thành nải, thành buồng —> chuối

– Làm cho người ta khỏi bệnh —> chữa chạy

– Cùng nghĩa với nhìn —> trông

b) Chứa tiếng có vần at hay ac, có nghĩa như sau:

– Mang vật nặng trên vai —> vác

– Có cảm giác cần uống nước —> khát

– Dòng nước từ trên cao đổ xuống —> thác

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Âm thanh thành phố

Bài viết liên quan