Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã


Chính tả: Nghe – viết: Dòng suối thức – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Dòng suối thức

2. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng tr haych, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trấi đất và các vì sao -> vũ trụ

– Nơi xa tít tắp, tưởng như trời đất giáp nhau -> chân trời

b) Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau:

– Khoảng không bao la chứa trái đất và các vì sao -> vũ trụ

– Loại "tên" dùng để đẩy tàu vũ trụ bay vào không gian -> tên lửa

3. a) Điền ch haytr?

LỜI RU

Tuổi thơ tôi có tháng ba

Đầu làng đâm hoa đỏ trời

Tháng ba giọt ngắn, giọt dài

Mưa trong mắt mẹ, mưa ngoài sần phơi

Hẳn trong câu hát "à ơi"

Mẹ ru hạt thóc chớ vơi trong bồ

Ru bao cánh vạc, cánh cò

Ru với con đò thân quen

Lời ru chân cứng đá mềm

Ru đêm trăng khuyết thành đêm trăng tròn.

b) Đặt trên những chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã?

CẢ NHÀ ĐI HỌC

Đưa con đến lớp mỗi ngày

Như con, mẹ cũng "thưa thầy", "chào cô"

Chiều qua bố đón, tình cờ

Con nghe bố cũng "chào cô", "thưa thầy"…

Cả nhà đi học vui thay!

Hèn chi điểm xấu buồn lây cả nhà

>> Xem thêm:  Tập đọc: Cuốn sổ tay

Hèn chi mười điểm hôm qua

Nhà mình như thể được… ba điểm mười.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan