Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa – Phân biệt l/n, v/d


Chính tả: Nghe – viết: Hạt mưa – Phân biệt l/n, v/d

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Hạt mưa

2. Tìm và viết các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

– Tên của một nước láng giềng của ta -> Lào

– Nơi tận cùng phía nam trái đất, quanh năm băng giá -> Nam cực

– Một nước ở gần ta có thủ đô là Băng Cốc -> Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hay d, có nghĩa như sau:

– Màu lúa chín -> vàng

– Cây cùng họ với cau, lá to, quả có nước ngọt -> dừa

– Loài thú lớn có vòi và ngà -> voi

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Chính tả: Nghe - viết: Một nhà thông thái - Phân biệt r/d/gi, ươt/ươc

Bài viết liên quan