Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha – Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc


Chính tả: Nghe – viết: Hũ bạc của người cha – Phân biệt ui/uôi, s/x, ât/âc

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA (trích)

2. Điền ui hay uôi

– mũi dao, con muỗi – hạt muối, múi bưởi

– núi lửa, nuôi nấng – tuổi trẻ, tủi thân

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

– Còn lại một chút do quên -> sót

bằng gạo nếp đồ chín -> xôi

– Trái nghĩa với tối -> sáng

b) Chứa tiếng có vần ấc hay ất, có nghĩa như sau:

– Chất lỏng, ngọt màu vàng óng do ong làm ra -> mật ong

– Vị trí trên hết trong xếp hạng -> nhất

– Một loại quả chín, ruột đỏ, dùng thổi xôi -> gấc

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Vẽ quê hương

Bài viết liên quan