Chính tả: Nghe-viết: Kéo co – Phân biệt r/d/gi, ât/âc


Chính tả: Nghe-viết: Kéo co – Phân biệt r/d/gi, ât/âc

Hướng dẫn

1. Nghe viết

Chú ý những tiếng có âm, vần dễ viết lẫn r /d/gi, ât/âc

2. Tìm và viết các từ ngữ

a) – nhảy dây b) – đấu vật

– múa rối – nhấc

– giao bóng – lật đật.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực

Bài viết liên quan