Chính tả: Nghe – viết: Liên hợp quốc – Phân biệt tr/ch, êt/êch


Chính tả: Nghe – viết: Liên hợp quốc – Phân biệt tr/ch, êt/êch

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Liên hợp quốc

2. Chọn chữ điền vào chỗ trống:

a) buổi chiều, thuỷ triều, triều đình

chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết

lệt bệt, chênh lệch

3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu:

– Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

– Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Nhà ảo thuật

Bài viết liên quan