Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục – Phân biệt s/x, in/inh


Chính tả: Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân dục – Phân biệt s/x, in/inh

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Lời kêu gọi toàn dân (trích)

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

GIẢM 20 CÂN

Một người to béo kể với bạn:

– Tôi muốn gầy bớt đi, bác khuyên tôi là mỗi sáng phải cưỡi ngựa chạy mươi vòng xung quanh thị . Tôi theo lời khuyên đó đã một tháng nay.

– Kết quả ra sao? – Người bạn hỏi.

– Kết quả là mà tôi cưỡi sút mất 20 cân.

b)in hay inh?

XẾP THỨ BA

Chính khoe với Tín:

– Bạn Vinh lớp mình là một vận động viên điền kinh. Tháng trước có cuộc thi, bạn ấy về thứ ba đấy. Cậu có tin không?

Tín hỏi:

– Có bao nhiêu người thi mà bạn ấy đứng thứ ba?

– À, à. Đấy là một cuộc thi ở nhóm . Có ba học sinh tham gia thôi.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Bài viết liên quan