Chính tả: Nghe – viết: Một mái nhà chung – Phân biệt tr/ch, êt/êch


Chính tả: Nghe – viết: Một mái nhà chung – Phân biệt tr/ch, êt/êch

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Một mái nhà chung (trích)

2. Điền vào chỗ trống:

a) ch hay tr? • Mèo con đi học ban trưa

Nón nan không đội, trời mưa ào ào

Hiên che không chịu nép vào

Tối về sổ mũi còn gào "meo meo"

b) êt hay êch? • Ai ngày thường

Tết đến chắc hơi buồn

Ai được khen ngày thường

Thì hôm nào cũng tết

• Thân dừa bạc phếch tháng năm

Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, chấm hỏi

Bài viết liên quan