Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực – Phân biệt tr/ch, ươn/ương


Chính tả: Nghe – viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực – Phân biệt tr/ch, ươn/ương

Hướng dẫn

1. Nghe viết

Chú ý những tiếng có âm, vần để lẫn: tr/ch, ươn/ương

2. Điền vào chỗ trống

a. Trung Quốc – chín mươi tuổi – hai trái núi – chắn ngang – chê cười – chết – cháu – truyền nhau – chẳng thế – Trời – trái núi.

b.vươn lên – chán chường – thương trường – khai trương – đường thủy – thịnh vượng.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Kể chuyện: Lời ước dưới trăng

Bài viết liên quan