Chính tả: Nghe – viết: Quà của đồng nội – Phân biệt s/x, o/ô


Chính tả: Nghe – viết: Quà của đồng nội – Phân biệt s/x, o/ô

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Quà của đồng nội (trích)

2. a) Điền s hay x? Giải câu đố.

Nhà xanh lại đóng đố xanh

Tra đỗ, trồng hành, thả lợn vào trong

– Giải câu đố trên: Đó là cái

b) Điền o hay ô? Giải câu đố.

Lòng chảo mà chẳng nấu, kho

Lại có đàn bò gặm cỏ ở trong

Chảo gì mà rộng mênh mông

Giữa hai sườn núi, cò bay?

– Giải câu đố: Đó là vùng thung lũng.

3. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau:

– Các thiên thể ban đêm lấp lánh trên bầu trời: sao

– Trái nghĩa với gần: xa

– Cây mọc ở nước, lá to tròn, hoa màu hồng hoặc trắng nhị vàng, hương thơm nhẹ, hạt ăn được: (cây) sen

b) Chứa tiếng có âm o hoặc ô, có nghĩa như sau:

– Một trong 4 phép tính: cộng

– Tập hợp nhau để bàn việc: họp

– Đồ dùng làm bằng giấy, gỗ, nhựa… để đựng đồ…: hộp

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập làm văn: Nói về trí thức - Nghe - kể: Nâng niu từng hạt giống

Bài viết liên quan