Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài


Chính tả: Nghe – viết: Thì thầm – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã – Viết tên riêng nước ngoài

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: Thì thầm

2. Đọc và viết đúng tên một số nước Đông Nam Á:

Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, Xin-ga-po

3. a) – Điền vào chỗ trống tr hay ch? Giải câu đố.

Lưng đằng trước, bụng đằng sau

Con mắt ở dưới, cái đầu ở trên

– Giải câu đố: Đó là cái cẳng chân , mắt cá ở dưới, đầu gối ở trên, bắp chân (bụng chân) ở phía sau.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố:

Một ông cầm hai cây sào

Đuổi đàn cò trắng chạy vào trong hang

– Giải câu đố: Đó là một bàn tay cầm đôi đũa và cơm vào miệng.


Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Cóc kiện Trời

Bài viết liên quan