Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông – Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi,dấu ngã


Chính tả: Nghe – viết: Vàm Cỏ Đông – Phân biệt it/uyt, d/gi/r, dấu hỏi,dấu ngã

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: VÀM CỎ ĐÔNG

– Những chữ nào trong bài chính tả phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời: Các chữ Vàm cỏ Đông đều phải viết hoa vì đó là tên riêng. Các chữ đứng ở đầu mỗi câu thơ đều phải viết hoa. Nếu có ghi tên tác giả thì cũng phải viết hoa.

2. Điền vào chỗ trống it hay uyt?

huýt sáo, hít thở, suýt ngã, đứng sít vào nhau

3. Tìm các từ có thể ghép với các tiếng sau:

a) – rá: rổ rá, rá gạo, rá rau, rá đỗ, đan rá, rá tre, nan rá, cạp rá,…

– giá: giá cả, giá hàng hoá, giá áo, giá rét, buốt giá, giá đỗ,…

– rụng: rơi rụng, rụng rời, rụng xuống,…

– dụng: sử dụng, vô dụng, hữu dụng, dụng cụ, đắc dụng,…

b) – vẽ: vẽ vời, vẽ chuyện, vẽ tranh, tập vẽ, bút vẽ, mực vẽ, giá vẽ,…

– vẻ: vui vẻ, dáng vẻ, vẻ mặt, vẻ vang,…

– nghĩ: nghĩ ngợi, , ngẫm nghĩ, ý nghĩ,…

– nghỉ: nghỉ ngơi, ngày nghỉ, kì nghỉ, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ giải lao, nghỉ xả hơi, nghỉ mệt, nghỉ hưu, nghỉ việc…

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  MS304 - Suy nghĩ về câu nói: Ai cũng có một nơi để quay về, đó là nhà

Bài viết liên quan