Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây – Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã


Chính tả: Nhớ – viết: Bài hát trồng cây – Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nhớ – Viết: Bài hát trồng cây (trích)

2. Điền vào chỗ trông:

a) rong, dong hay giong?

rong ruổi, rong chơi, thong dong, trống giong cờ mở, gánh hàng rong.

b) rủ hay rũ?

– cười rượi, nói chuyện rủ rỉ.

– rủ nhau đi chơi, lá rủ xuống mặt hồ.

3. Đặt 2 câu:

Từ sáng sớm, nhiều gánh hàng rong đã đi vào ngõ nhỏ của chúng tôi.

Hai bạn ấy gặp nhau, chẳng biết có chuyện gì vui mà cứ bá vai nhau cười rũ rượi.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Chính tả: Nghe - viết: Quà của đồng nội - Phân biệt s/x, o/ô

Bài viết liên quan