Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ quê hương – Phân biệt s/x, ươn/ương


Chính tả: Nhớ – viết: Vẽ – Phân biệt s/x, ươn/ương

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: VẼ QUÊ HƯƠNG (trích)

– Trong bài chính tả có những từ nào phải viết hoa? Vì sao?

Trả lời: Trong bài chính tả có các từ sau đây phải viết hoa: Em, Vẽ, Bút, Xanh, Sông, Một, Trời, Ngói, Trường là các chữ đó đứng ở đầu các câu thơ. Ngoài ra chữ Vẽ ở đầu bài và tên tác giả Định Hải (nếu có viết) cũng phải viết hoa.

– Nhắc lại cách trình bày bài thơ 4 chữ.

Khi chép bài thơ 4 chữ, ta cần lui đầu đề bài thơ và các câu thơ về phía tay phải sao cho đầu đề và các dòng thơ nằm ở giữa trang giấy. Các chữ đứng đầu các câu thơ phải viết hoa và thẳng một hàng dọc. Tên tác giả thì viết dưới bài thơ, hơi lệch về bên phải. Nếu các khổ 4 câu cách nhau 1 dòng thì ta cũng phải viết cách dòng như vậy.

2. Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

Một nhà sàn đơn vách nứa

Bốn bên suối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên

Ánh đèn khuya còn sáng lưng đồi

b) ươn hay ương ?

– Mồ hôi mà đổ xuống vườn

Dâu xanh lúa tốt vấn vương tơ tằm

– Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Chính tả: Nhớ - viết: Về quê ngoại - Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Bài viết liên quan