Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã


Chính tả: Nhớ – viết: Về quê ngoại – Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: VỀ QUÊ NGOẠI (10 dòng thơ đầu)

2. a) Điền vào chỗ trống ch hay tr?

Công cha như núi Thái Sơn.

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

b) Đặt dấu hỏi hay dấu ngã trên các chữ in đậm? Giải câu đố:

– Cái gì mà lưỡi bằng gang

Xới lên mặt đất những hàng thẳng băng

Giúp nhà có gạo để ăn

Siêng làm thì lưỡi sáng bằng mặt gương

Giải đáp: Đó là cái cày.

– Thuở bé em có hai sừng

Đến tuổi nửa chừng mặt đẹp như hoa

Ngoài hai mươi tuổi đã già

Gần ba mươi tuổi lại mọc ra hai sừng

Giải đáp: Đó là vầng trăng ( đầu tháng trăng khuyết, hai đầu tựa như hai sừng, giữa tháng trăng vừa tròn vừa sáng, cuối tháng trăng khuyết lại như có hai sừng).

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ

Bài viết liên quan