Chính tả Nói ngược


Chính tả Nói ngược

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài “Nói ngược” (SGK TV4 tập 2 trang 154).

Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155).

Gợi ý: Em chọn các tiếng sau:

VÌ SAO NGƯỜI TA BỊ NGƯỜI KHÁC CÙ?

“Để giải đáp… tham gia… và dùng… theo dõi… bộ não… kêt quả… bộ não… bộ não… không thể…”.

>> Xem thêm:  Soạn bài Dũng cảm chống thiên tai

Bài viết liên quan