Chính tả Sầu riêng


Chính tả Sầu riêng

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài “Sầu riêng” (từ “Hoa sầu riêng trổ vào cuối năm… tháng năm ta”).

Gợi ý: Em nhờ người thân đọc, em viết hoặc cùng học nhóm, em đọc bạn viết và ngược lại. Sau đó kiểm tra cho nhau, tự sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2: Điền vào chỗ trống.

a)“l hay n?” Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35)

b)“Út hay úc?” Đoạn thơ đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 35).

Gợi ý: Đọc hai đoạn thơ đã cho, để điền âm đầu vào chỗ trông, tạo nên tiếng có nghĩa thích hợp với từng câu. Em điền như sau:

a)Bé Minh ngã sóng soài.

-Nên bé nào thấy đau

Bé òa lèn nức nở

-Con đò lá trúc qua sông.

Bút nghiêng, lất phất hạt mưa

Bút chao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.

Câu 3: Chọn tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 36)

Gợi ý: Em chọn tiếng đúng chính âm để điền như sau:

………… nắng chan hòa………….., khóm trúc………………… bông cúc vàng lóng lánh………………tạo nêncong vút………………. bài ca náo nức…………….

>> Xem thêm:  Tuần 7 - Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu)

Bài viết liên quan