Chính tả Thắng biển


Chính tả Thắng biển

Hướng dẫn

Câu 1: Nghe – viết bài “Thắng biển” (SGK TV4 tập 2 trang 77)

Gợi ý: Em đọc, bạn viết và ngược lại rồi kiểm tra cho nhau. Sửa những chữ sai, viết lại cho đúng.

Câu 2: Điền vào chỗ trống

a.“l hay n”? trong đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 77)

*Gợi ý: Em điền như sau: 

“……….. nhìn lại…………….. khổng lồ. Hàng ngàn…………. ngọn lửa……….. Hàng ngàn búp nõn…………… ánh nến…………… lóng lánh, lung linh………………. nắng. Chào mào………….. lủ lủ …………..lượn lên lượn xuông”.

b.Tiếng có vần in hay inh?

– lung linh -thầm kín

– giữ gìn -lặng thinh

– bình tĩnh –

– nhường nhịn -gia đình

– rung rinh -thông minh

>> Xem thêm:  Soạn bài Giới thiệu quê hương

Bài viết liên quan