Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)


Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

– Tập nêu và trình bày về một sự việc, hiện tượng ở địa phương (có điều kiện quan sát, thu thập tài liệu,…).

– Hình thức bài có thể là tự sự, miêu tả, , nghị luận.

>> Xem thêm kho tàng câu nói hay được bạn đọc yêu thích!

II – HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU BÀI

Đọc kĩ hướng dẫn trong SGK. Chú ý thêm:

– Chọn kiểu bài phù hợp với thực tế sự việc, hiện tượng và khả năng của mình. Ví dụ:

+ Nếu phản ánh mặt “phải”, nên chọn kiểu bài miêu tả, thuyết minh ; nếu phản ánh mặt “trái”, nên chọn kiểu bài nghị luận hoặc vừa miêu tả, vừa nghị luận.

+ Nếu tư liệu phong phú và có năng lực viết , nên chọn kiểu bài miêu tả ; nếu kiến thức sâu rộng, lập luận tốt, nên chọn kiểu bài nghị luận.

– Thái độ phải rõ ràng, không chung chung, không lập lờ, không xuê xoa kiểu khen một ít, chê một ít để được “an toàn”.

>> Xem thêm:  Tuần 30 - Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Bài viết liên quan