Em hãy lập biên bản họp lớp trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần của lớp em


Em hãy lập biên bản họp lớp trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuần của

Hướng dẫn

• Quốc hiệu và tiêu ngữ.

• Tên biên bản (Biên bản họp lớp định kì).

, địa điểm.

• Thành phần tham dự.

• Chủ toạ, ban thư kí.

• Nội dung cuộc họp.

– Tố trưởng các tố báo cáo tình hình và rèn luyện.

– Các tố thảo luận, góp ý phê bình lẫn nhau.

– Lớp trưởng tổng kết các mặt

– Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tuần qua và nêu kế hoạch cho tuần tới.

– Ý kiến của đại diện các tồ (bàn nội dung công việc cho tuần tới).

– Lớp trưởng đọc bản cam kết, quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch tuần tới.

– Thư kí đọc lại biên bản.

– Ý kiến của giáo viên chủ nhiệm.

Đại diện lớp Giáo viên chủ nhiệm

kí tên kí tên

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Soạn bài: Ôn tập phần Làm văn

Bài viết liên quan