Em hãy tóm tắt văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh trong 10 dòng.


Em hãy tóm tắt văn bản trong 10 dòng.

Hướng dẫn

Mỗi tháng ba bốn lần, Trịnh Sâm ra cung Thuỵ Liên bên bờ Hồ Tây để đi chơi ngắm cảnh, binh lính, quan lại theo hầu đông đúc.

Chúa đi đến đâu, mọi thứ chim quý, thú lạ cho đến những cây cỗ thụ to lớn… đều vơ vét sạch, sai quân lính khiêng về phủ bày biện.

Bọn hoạn quan nhờ gió bẻ măng, nửa đêm thường lẻn vào nhà dân ăn trộm cây hoa, chậu cảnh rồi buộc họ tội "đem giấu vật cung phụng" dậm doạ lấy tiền, khiến người dân phải bỏ tiền của kêu xin, hoặc phá tan , cây cảnh… để khỏi gặp tai hoạ.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Bài viết liên quan