Em hãy viết biên bản giao nhận số sách mượn từ nhà trường


Em hãy viết biên bản giao nhận số sách mượn từ nhà trường

Hướng dẫn

I. PHÂN TÍCH ĐỀ

Đây là một dạng biên bản giao nhận tài sản, nên nhất thiết phải thể hiện được bên giao, bên nhận, nội dung giao nhận, số lượng, chất lượng sách giao nhận, thời hạn trả, điều kiện bảo quản, cách xử lí nếu có sách hỏng hoặc thiếu.

II. BÀI LÀM

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN SÁCH

Thực hiện chủ trương chung của trường…………….về việc chocác lớp 9 mượn sách phục vụ ôn thi tốt nghiệp ;

Hôm nay, ngày……………., vào hồi…………….giờ,

Tại thư viện trường…………….…………….…………….

Đại diện bên cho mượn sách: Cô giáo…………….phụ trách thư viện

Đại diện bên mượn sách:

…………….…………….Lớp trưởng lớp…………….

Đã tiến hành bàn giao số sách (theo bảng thống kê – điền vào bảng)

S

TT

Tên sách

Năm xut bản

S

lượng

(cuốn)

Tình trạng sách (Ghi rõ lành/ rách, nếu rách ghi rõ rách trang nào)

01

Toán 9 (tập một)

02

Toán 9 (tập hai)

03

Bài tập Toán 9

04

Kiến thức cơ bản môn Toán THCS

05

Ngữ văn 9 (tập một)

06

Ngữ văn 9 (tập hai)

07

Kiến thức cơ bản văn – tiếng Việt THCS

08

Ôn tập môn Sinh vật THCS

09

Sinh vật 9 (tập một)

10

Sinh vật 9 (tập hai)

11

Anh văn 9

12

Bài tập Anh văn 9

13

Ôn tập Anh văn THCS

Tổng cộng: …………….đầu sách, tổng số cuốn…………….cuốn (Số lượng ghi

bằng chữ…………….…………….…………….…………….).

Tình trạng sách (tổng hợp những nét cơ bản) …………….…………….……….

…………….…………….…………….…………….…………….……………..

…………….…………….…………….…………….…………….……………..

Trách nhiệm của lớp…………….là:

– Kiểm tra sách trước khi kí nhận ;

– Sử dụng và bảo quản sách

– Trả sách vào ngày

Trường hợp làm hỏng, mất, làm rách, xé các trang sách, bôi bẩn phải đềntiền đúng bằng giá ghi ở bìa 4 của cuốn sách cùng loại xuất bản năm 2005, hoặc đền sách cùng loại.

Biên bản được lập thành 3 bản:

Một bản bên mượn sách (lớp trưởng lớp…………….) giữ;

Một bản người giao (cô giáo phụ trách thư viện) giữ;

Một bản gửi ban giám hiệu nhà trường.

Bên mượn Cô giáo chủ nhiệm Bên giao Ban Giám hiệu nhà trường

(kí nhận) (bảo lãnh) (kí giao) (xác nhận)

Nguồn: Vietvanhoctro.com Những Bài Văn Hay

>> Xem thêm:  Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Bài viết liên quan