Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết thuyết minh về con trâu


Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết thuyết minh về con trâu

Hướng dẫn

Con trâu gắn bó với người nông dân Việt Nam với các làng quê. Bấy nhiêu đã đủ đế mọi người hiểu được tầm quan trọng của con trâu trong đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân Việt Nam. Nó xứng đáng là biếu tượng tượng trưng cho làng quê Việt Nam, của đất nước Việt Nam.

Thu Trang

>> Xem thêm:  Bài viết số 5 lớp 8-Thuyết minh về danh lam thắng cảnh

Bài viết liên quan