Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két


Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của bản thân về nhan đề văn bản Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két

Hướng dẫn

Nhan đề Đấu tranh cho một thế giới hoà bình của G. Mác-két- thể hiện rất rõ chủ đề của văn. bản. Lời kêu gọi đấu tranh cho một thế giới hoà bình được rút ra sau những luận cứ rõ ràng. Tác giả dã cảnh báo nguy cơ của cuộc chiến tranh hạt nhân đe doạ cuộc sống trên Trái Đất. Từ đó chỉ ra nhiệm vụ cấp bách của nhân loại là phả: ngăn chặn nguy cơ đó, đồng thời đấu tranh cho một thế giới hoà bình. Như vậy, nhan đề văn bản như luận điểm kết luận của toàn bộ lập luận mà tác giả đã xây dựng rất thuyết phục. Rõ ràng, muốn. ngăn chặn, đẩy lùi nguy eơ chiến tranh hạt nhân thì chúng ta phải xác định một thái độ hành động tích cực, đấu tranh cho hoà bình vì sự sống của chính con người..Thông điệp này của Mác-két mang ý nghĩa thời đại, có tính nhân văn sâu sắc.

Thu Trang

>> Xem thêm:  MS103 - Người thầy sống mãi trong lòng tôi

Bài viết liên quan