Em hãy viết một đoạn văn theo chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp


Em hãy viết một đoạn văn theo chủ đề tự chọn trong đó có sử dụng cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Hướng dẫn

Nhắc đến Trường Sơn là nhắc đến vô vàn những khó khăn, vất vả, sự đổ máu, hy sinh của các anh chiến sĩ và thêm vào đó là thời tiết vô cùng khắc nghiệt, sự nắng mưa thát thường như càng tạo thêm sự gian nan cho con người. Đúng như một nhà thơ có viết:

Trường Sơn đông nắng tây mưa

Ai chưa đến đó như chưa rõ mình.

Thế mà trong hoàn cảnh đó các chiến sĩ của ta vẫn ngày đêm băng rừng vượt núi để chống trả kẻ thù. Quân ta vô cùng thiếu thốn, không được vô trang đầy đù mà lại phải chống chọi với quân địch có trang bị đầy đủ, hiện đại, vũ khí tối tân. Bác Hồ đã nói rằng đúng là châu chấu đá xe. Nhưng với ý chí quyết chiến quyết thắng cùng với sự lãnh đạo đúng đắn cùa Đảng và Nhả nước ta, cuối cùng quân ta cũng chiến thắng.

"Trường Sơn đông nắng tây mưa

Ai chưa đến đó như chưa rõ mình".

*> đẫn trực tiếp

* "… Bác Hồ đã nói rằng đúng là châu chấu đá xe".

—> dẫn gián tiêp.

Thu Trang

>> Xem thêm:  Cảm nghĩ về mùa đông của em

Bài viết liên quan