Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau


Giải thích câu tục ngữ Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

Hướng dẫn

a. Mở bài:

– Lời nói là công cụ giao tiếp.

– Ông cha ta khuyên bảo mọi người về cách sử dụng lời nói sao cho có hiệu quả.

b. Thân bài:

– Lời nói phản ánh trình độ hiểu biết, tư cách đạo đức, tính tình của mỗi cụ thể. Lời nói vừa lòng là những lời lẽ lịch sự, tế nhị.

– Để đạt được hiệu quả giao tiếp, ta phải tuỳ từng đối tượng, hoàn cảnh mà vận dụng lời nói cho phù hợp.

– Muốn có khả năng dùng lời nói đẹp, cần có quá trình , rèn luyện thường xuyên, lâu dài.

– Tuy nhiên cũng cần tránh hiện tượng dùng những lời nói ngon ngọt để nịnh hót, lấy lòng.

c. Kết bài:Mỗi người phải biết nói lời đúng, nói lời hay.

>> Xem thêm:  Vẻ đẹp của người lính trong khổ thơ cuối bài Đồng chí

Bài viết liên quan