Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em


Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em sẽ cung cấp những gợi ý chi tiết nhất cho hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa ngữ văn 9. Các bạn hãy tham khảo để có thêm những thông tin hữu ích cho quá trình học tập của mình nhé.

I. Tìm hiểu tác phẩm

Câu 1: Văn bản này ( gồm 17 mục) được bố cục thành mấy phần? Phân tích tính hợp lí, chặt chẽ của bố cục

Được chia làm 4 phần:

-P1: Từ đầu đến kinh nghiệm mới (1,2): khẳng định quyền được sống của trẻ em

-P2: Tiếp đến Phải đáp ứng (3,4,5,6,7): Sự thách thức

-P3: Tiếp đến nguồn tài nguyên đó ( 8,9): Cơ hội

-P4: Tiếp đến hết (10,11,12,13,14): Nhiệm vụ

-Ngay ở phần tiêu đề đã cho người đọc thấy đc tính hợp lí chặt chẽ của của bố cục: Tuyên bố. Ở ngày phần đầu đã giúp người đọc thấy đc quyền đc sống của trẻ em

-Tiếp đến sự thách thức nêu lên nhưng con số cụ thể tình trạng thực tế cũng như những mặt khổ cực mà trẻ em trên thế giới phải đối mặt

-Phần cơ hội đã khẳng định những điều kiện thuận lợi cơ bản để cộng đồng quốc tế có thể đẩy mạnh việc chăm sóc trẻ em

-Phần nhiệm vụ thấy đc những nhiệm cụ của các quốc gia cũng như quốc tế cần làm sho sự sống còn để bảo vệ trẻ em

>> Xem thêm:  Tả người thân của em (bà ngoại)

Câu 2:  Ở phần “ Sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào?

Qua phần “ Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế

Ở phần “sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới một cách cụ thể, đầy đủ. Đó là tình trạng bị rơi vào hiểm họa, cuộc sống khổ cực nhiều mặt.

– Bị trở thành nạn nhân chiến tranh và bạo lực, của sự phân biệt chủng tộc, sự xâm lược, chiếm đóng, thôn tính của nước ngoài.

– Chịu đựng những thảm họa của đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, của tình trạng vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp.

– Nhiều trẻ em chết mỗi ngày do suy dinh dưỡng và bệnh tật

– Đọc phần này em cảm thấy trên thế giới này vẫn còn nhiều những đứa trẻ phải chịu khó khăn chúng ta cần pahỉ có những giải pháp cũng như khắc phục những hoàn cảnh ấy.

huong dan soan van tuyen bo the gioi ve su song con quyen duoc bao v - Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Hướng dẫn soạn văn Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Câu 3: Qua phần “ Cơ hội”, em thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi gì?

Bối cảnh quốc tế hiện nay có những điều kiện thuận lợi cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này được chỉ ra trong phần “Cơ hội”, cụ thể là:

>> Xem thêm:  Cảm nhận vẻ đẹp nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng

– Mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quốc gia: công ước về quyền trẻ em;

– Sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra những khả năng giải quyết những vấn đề về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em.

Câu 4: Ở phần “ Nhiệm vụ”, bản Tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này

Phần “nhiệm vụ” của bản tuyên bố đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải nổ lực phối hợp hành động. Các nhiệm vụ được nêu ra có tính chất cụ thể, toàn diện: từ tăng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đến phát triển nền giáo dục cho trẻ em, từ các đối tượng cần quan tâm hàng đầu (trẻ tàn tật, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) đến trẻ em quyền bình đẳng nam nữ đến khuyến khích trẻ em tham gia vào sinh hoạt văn hóa xã hội.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này?

 – Bảo vệ, chăm sóc trẻ em là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của từng quốc gia và của cộng đồng quốc tế

>> Xem thêm:  Đọc sách là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích. Viết bài văn bày tỏ những suy nghĩ của em về hoạt động này

– Qua những chủ trương, chính sách của từng quốc ra ta nhận ra trình độ văn minh của một xã hội

– Vấn đề này đang được cộng đồng quốc tế quan tâm đặc biệt với các chủ trương, nhiệm vụ đề ra có tính cụ thể, toàn diện

II. Luyện tập

Bài viết liên quan