Kể cho bố mẹ nghe một chuyện buồn cười mà em đã gặp ở trường