Kể chuyện Cóc kiện trời ngữ văn 6


Kể chuyện Cóc kiện trời ngữ văn 6

Hướng dẫn

Ngày xửa ngày xưa, có một năm trời làm nắng hạn kéo dài, sông suối ao hồ cạn kiệt, ruộng đồng nứt ne, cây cối vàng héo, người và muôn vật khát khô.

Cóc quyết lên Thiên đình kiện trời. Được tin Cáo, Gấu, Ong, Cua và Hổ xin được cùng đi.

Lên đến sân rồng Thượng đế, Cóc bài binh bố trận: Cóc và Gấu nấp sau cái trống. Cua vào phục trong chum nước. Ong phục kích sau cánh cửa. thì ém mình sau bình phong. Cóc dặn chư tướng phải sẵn sàng tuân lệnh.

Sau đó, Cóc nhảy lên ngồi chễm chệ trên mặt trống, cầm dùi, thẳng tay nện ba hồi trống dài. Thiên đình náo động cả lên. Nghe thị thần cấp báo về chuyện gây rối của con Cóc xa lạ, Trời hạ lệnh cho Gà xông ra mổ con Cóc láo xược. Tức thì Cóc nhảy lên vồ lấy Gà xé xác; Trời giận lắm sai Chó ra cắn cổ Cóc, nhưng chưa tới nơi đã bị Cóc ra mật hiệu cho Gấu; Gấu đã quật Chó chết tươi. Ngọc Hoàngquyết không dung tha bọn loạn thần. Thiên Lôi vác lưỡi tầm sét, đằng đàng sát khí xuất kích. Thiên Lôi chưa kịp bổlưỡi tầm sét xuống đầu Gấu thì bỗng bị Ong bay ra đốt cho tối tăm mặt mũi. Viên tướng của Trời la hét om sòm, cuống quýt nhảy vào chum nước. Không ngờ hắn bị Cua với nhữngchiếc càng cứng như thép kẹp vào chỗ hiểm, phải rống lên. Thiên Lôi bạt vía kinh hồn vừa nhảy ra khỏi chum nước toan chạy trốn thì đã bị Hổ bất thần nhảy tới, vồ lấy, xé xác.

>> Xem thêm:  Tả một cây mai vàng nhân dịp tết đến, xuân về

Sân rồng trở thành bãi chiến trường rùng rợn. Trời nóng thế, bèn sai thị thần ra mời Cóc vào triều kiến. Cóc tấu:

– Muôn tâu Ngọc Hoàng! Trần gian nắnghạn đã lâu ngày. Muôn loài vô cùng đau khổ. Cúi xin Ngọc Hoàng làm mưa ngay cho đểcứu chúng sinh.

Trời sợ trần gian nổi loạn, bèn dịu giọng:

Thôi, cậu hãy trở về hạ giới. Ta sẽ cho mưa xuống ngay!

Cóc đứng dậy bái tạ, Ngọc Hoàng còn ân cần dặn thêm:

– Lần sau hạ giới Cần mưa, cậu chỉ nghiến răng báo hiệu cho ta, khắc ta sẽ biết. Cậu chẳng phải vất vả lên đây làm gì!

Cóc và bệ hạ về tới trần gian thì mưa đã trút xuống ngập cả ruộng đồng. Muôn loài hồi sinh.

Từ đó, mỗi lần Cóc nghiến răng là Trời lại đổ mưa. Và cũng từ đó, dân gian lưu truyền câu ca:

"Con Cóc là cậu Ông Trời,

Hễ ai đánh Cóc thì Trời đánh cho".

Nguồn: Vietvanhoctro.com Những bài văn hay

Bài viết liên quan