Kể chuyện lớp 5: Kể về anh hùng Lý Tự Trọng


Kể chuyện lớp 5: Kể về anh hùng Lý Tự Trọng

Hướng dẫn

Mùa thu năm 1929, anh về nước để tiếp tục tham gia cách mạng. Anh được giao nhiệm.vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường biển. Để thuận lợi cho công việc, anh dóng vai người nhặt than ở bến cảng Sài Gòn.

Có lần, anh Trọng mang một bọc truyền đơn gói vào chiếc màn buộc sau xe. Đi qua phố, một tên đội Tây gọi lại đòi khám, anh nhảy xuống vờ mở bọc ra, kì thật buộc lại cho chặt hơn. Tên đội Tây sốt ruột, bỏ xe bên vệ đường, lúi húi tự mở bọc. Nhanh trí, anh Trọng vồ lấy xe của nó, nhảy lên, phóng mất. Lần khác, anh chuyển tài liệu từ biển lên, lính giặc giữ lại để khám. Anh nhanh chân ôm tài liệu nhảy xuống nước, lặn qua gầm tàu trốn thoát.

Đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một cán bộ ta đang nói chuyện trước đông đảo đồng bào. Tên thanh tra mật thám Lơ-grăng ập tới định bắt anh cán bộ. Lý Tự Trọng rút súng lục bắn chết tên mật thám. Không trốn kịp, anh đã bị giặc bắt.

Giặc tra tấn anh rất tàn nhẫn khiến anh chết đi sống lại nhưng chúng không moi được bí mật ở anh.

Trong nhà giam, anh được những người coi ngục rất khâm phục và kiêng nể. Họ gọi anh là “ông Nhỏ”.

>> Xem thêm:  Thuyết minh về cây hoa gạo (Hoa Mộc Miên)

Trước toà án, anh vạch mặt bọn đế quốc và ca ngợi cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh nói rằng anh chưa đủ Ịuổi thành niên nên hành động thiếu . Anh lập tức đứng dậy nói:

– Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng Việt Nam chỉ có một duy nhất là làm cách mạng, không thể có nào khác…

Thực dân Pháp bất chấp dư luận và luật pháp, tử hình anh vào cuối năm 1931. Trước khi chết, anh hát vang bài Quốc tế ca. Năm ấy, anh mới 17 tuổi.

Lý Tự Trọng sinh ra trong một gia đình yêu nước ở Hà Tĩnh. Năm 1928, anh tham gia cách mạng và được cử đi học ỏ' nước ngoài. Anh học rất sáng dạ, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh đều sử dụng thành thạo.

Mùa thu năm 1929, anh về nước để tiếp tục tham gia cách mạng. Anh được giao nhiệm.vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường biển. Để thuận lợi cho công việc, anh dóng vai người nhặt than ở bến cảng Sài Gòn.

Có lần, anh Trọng mang một bọc truyền đơn gói vào chiếc màn buộc sau xe. Đi qua phô", một tên đội Tây gọi lại đòi khám, anh nhảy xuống vờ mở bọc ra, kì thật buộc lại cho chặt hơn. Tên đội Tây sốt ruột, bỏ xe bên vệ đường, lúi húi tự mở bọc. Nhanh trí, anh Trọng vồ lấy xe của nó, nhảy lên, phóng mất. Lần khác, anh chuyển tài liệu từ biển lên, lính giặc giữ lại để khám. Anh nhanh chân ôm tài liệu nhảy xuống nước, lặn qua gầm tàu trốn thoát.

>> Xem thêm:  Bình luận ý kiến: Biết sống gương mẫu là để học làm người

Đầu năm 1931, trong một cuộc mít tinh, một cán bộ ta đang nói chuyện trước đông đảo đồng bào. Tên thanh tra mật thám Lơ-grăng ập tới định bắt anh cán bộ. Lý Tự Trọng rút súng lục bắn chết tên mật thám. Không trốn kịp, anh đã bị giặc bắt.

Giặc tra tấn anh rất tàn nhẫn khiến anh chết đi sống lại nhưng chúng không moi được bí mật ở anh.

Trong nhà giam, anh được những người coi ngục rất khâm phục và kiêng nể. Họ gọi anh là “ông Nhỏ”.

Trước toà án, anh dũng cảm vạch mặt bọn đế quốc và ca ngợi cách mạng. Luật sư bào chữa cho anh nói rằng anh chưa đủ Ịuổi thành niên nên hành động thiếu suy nghĩ. Anh lập tức đứng dậy nói:

– Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất là làm cách mạng, không thể có con đường nào khác…

Thực dân Pháp bất chấp dư luận và luật pháp, tử hình anh vào cuối năm 1931. Trước khi chết, anh hát vang bài Quốc tế ca. Năm ấy, anh mới 17 tuổi.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan