Kể chuyện: Nắng phương Nam


Kể chuyện: Nắng phương Nam

Hướng dẫn

+ Chính tả

1. Nghe – Viết: CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG

– Bài chính tả có mấy câu?

Bài chính tả có ba câu.

– Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao? Chữ Chiều ở đầu đề phải viết hoa. Các chữ Cuối, Phía, Đâu phải viết hoa vì chúng đứng ở đầu câu. Chữ Hương, cồn Hến, Huế (và cả tên tác giả – nếu có viết) đều phải viết hoa vì đó là những tên riêng.

2. Điền vào chỗ trống oc hay ooc?

Con sóc, mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng, kéo xe rơ-moóc.

Ghi chú:

– quần soóc là quần ngắn.

– rơ-moóc là thùng xe chở hàng, muốn di chuyển phải nhờ một chiếc xe có động cơ kéo đi.

3. Viết lời giải các câu đố sau:

a) Để nguyên – giúp bác nhà nông

Thêm huyền – ấm miệng cụ ông cụ bà

Thêm sắc – từ lúa sinh ra

Đố bạn đoán đọc đó là chữ chi?

Lời giải: Đó là các chữ: trâu – trầu – trấu

b) Quen gọi là hạt

Chẳng nở thành cây

Nhà cao nhà đẹp

Dùng tôi để xây

Lời giải: Đó là hạt cát

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Chính tả: Nhớ - viết: Về quê ngoại - Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Bài viết liên quan