Kể chuyện về một anh hùng dân tộc mà em đã được nghe được đọc


Kể chuyện về một anh hùng dân tộc mà em đã được nghe được đọc

Hướng dẫn

Và em đã biết đến những nhân vật lẫy lừng trong lịch sử đó nhờ những trang sử mà người xưa ghi lại. Trong đó, câu chuyện mà em yêu thích và nhớ nhất chính là truyện về người anh hùng Thánh Gióng, Câu chuyện ấy như sau:

Ngày xưa vào thời vua Hùng vương, ở làng Gióng có một bà mẹ tuổi đã cao nhưng vẫn chưa có nổi một mụn con. Một hôm, bà ra đồng và nhìn thấy một dấu chân rất to đạp nát cả vài luống cà. Bà sửng sốt và đưa chân mình vào ướm thử. về nhà, bà đã mang thai, chín tháng mười ngày, bà sinh được một cậu con trai bụ bẫm, đặt tên là Gióng. Nhưng kì lạ thay, Gióng lên ba tuổi mà vẫn không biết đi, không biết nói, chỉ đặt đâu nằm đấy trơ trơ.

Thủa ấy, giặc Ân từ phương Bắc tràn sang xâm lấn bờ cõi nước ta. Chúng đi đến đâu là cướp bóc, giết hại dân ta đến đó. Nhà vua sai sứ thân đi khắp nơi, cầu người hiền tài đứng ra cứu nước. Một hôm sứ thần đi đến ngôi làng của Gióng, nghe tiếng loa rao, cậu bé bỗng nhiên biết nói. Cậu nhờ mẹ gọi sứ giả vào rồi bảo: "ông hãy về tâu với nhà vua đúc cho ta một sắt, một áo giáp sắt, một chiếc nón sắt. Ta sẽ đánh tan lủ giặc".

>> Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ “Tiên học lễ hậu học văn”

Ai nghe thấy cậu nói cũng đều rất ngạc nhiên, sứ thần tức tốc chạy về tâu với nhà vua. Nhà vua nghe tin vậy thì mừng rỡ, sai người đi làm những món đồ mà Gióng yêu cầu ngay. Kể từ khi gặp sứ giả, cậu bé lớn nhanh như thổi. Cơm ăn mấy cũng chẵng no, quần áo vừa may xong đã chật, Mẹ cậu không đủ thóc gạo, cả làng phải góp lương thực để nuôi cậu. 

Khi nhà vua cho mang các thứ tới, Gióng vươn vai vụt trở thành một tráng sĩ dũng mãnh. Tráng sĩ mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, càm roi sắt, cưỡi lên lưng ngựa sắt. Ngựa sắt hí vang, phun lửa, lao ra trận. Tráng sĩ dùng roi sắt quất túi bụi vào kẻ thù. Roi sắt gãy, tráng sĩ nhổ từng bụi tre bên đuờng đánh tiếp. Giặc chết như ngã rạ. Dẹp xong giặc cướp nước, Gióng cởi áo giáp sắt, nón sắt, bỏ lại duới chân núi, quay lại nhìn quê hương một lần cuối rồi cuỡi ngựa từ từ bay lên trời. Nhân dân trong vùng ghi nhớ công ơn to lớn của Gióng, lập đền thờ và suy tôn là Thánh Gióng.

Truyền thuyết Thánh Gióng xuất hiện từ thời Hùng VUdng dựng nuớc và đuợc nhân dân ta lUu truyền từ đời này sang đời khác cho hậu thế. Đó là câu chuyện về tinh thân chống giặc ngoại xâm kiên cuờng, bốt khuất của dân tộc ta. Câu chuyện đã mang lại cho em niềm tự hào sâu sác vì đuợc là nguời dân của nuớc Việt Nam. Em tự nhủ minh sẽ phải thật giỏi để xây dụng đốt nuớc giàu mạnh, xứng đáng với công an của ông cha muôn đời.

>> Xem thêm:  Kể lại cảnh đẹp ở địa phương em hoặc ở một nơi nào đó.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Bài viết liên quan